Public
Authored by jonhcenami

SEO Và những Rủi Ro Đi Kèm

 

SEO Và những Rủi Ro Đi Kèm

Thời đại kinh doanh online lên ngôi, hầu như tất các website của các doanh nghiệp đều sử dụng phương thức SEO để quảng bá thương hiệu của mình, giúp website lên TOP Google, bán được nhiều hàng, tăng cao thu nhập và vượt qua đối thủ cạnh tranh. Nhưng cái gì cũng vậy, đều có ưu khuyết điểm của riêng mình, SEO cũng vậy, SEO cũng đi kèm những rủi ro nhất định mà không phải ai cũng biết. Xin được phép chia sẻ Những rủi ro khi áp dụng Seo thường gặp cho website của mình để bạn có thể hạn chế rủi ro xảy ra khi dùng SEO.

 

 

Rủi ro thường gặp với SEO

 

- Website làm SEO một khoảng thời gian rất lâu nhưng từ khóa của website vẫn không lên TOP, không thay đổi được thứ tự xếp hạng hay thay đổi xếp hạng, lên TOP nhưng không đúng với tiến độ được đề ra theo kế hoạch kinh doanh, gây ra thiệt hại cho cả người làm SEO (không làm được tiến độ theo đúng hợp đồng đã ký, dẫn đến bồi thường thiệt hại) lẫn người thuê SEOer làm việc (ảnh hưởng đến mức thu nhập có thể phải chịu thiệt về mặt kinh tế rất lớn)

- Bạn làm SEO rất chăm chỉ, siêng năng nhưng website của bạn bị chơi xấu bởi đối thủ cạnh tranh, làm cho website không giữ vững được thứ hạng thứ hạng của mình khi lên TOP hoặc không thể nào lên TOP để thay đổi thứ hạng. Điều này dễ khiến bạn mất niềm tin vào khả năng SEO của mình đồng thời khả năng bồi thường thiệt hại rất cao. Bạn có thể tìm hiểu thêm về SEO tại https://www.reddit.com/user/KingWorldAcademy/

- Bạn có một website kinh doanh online, bạn không biết rành các phương pháp làm SEO, bạn thuê một SEOer để sử dụng dịch vụ SEO cho website của bạn. Trong quá trình ký kết hợp đồng, bạn không ghi rõ các điều khoản cam kết bảo vệ quyền lợi sau khi kết thúc hợp đồng làm SEO cho bạn. Vì vậy sau khi kết thúc hợp đồng làm SEO, các đường link và các thiết lập trên website phục vụ cho việc SEO bị gỡ bỏ làm ảnh hưởng đến thứ hạng của website.

 

 

Kế hoạch SEO hoàn chỉnh hạn chế xảy ra rủi ro

- Rủi ro thường gặp nhất là việc SEO từ khóa, từ khóa lên thứ hạng, thậm chí lên TOP nhưng website vẫn không bán được hàng. Khi gặp trường hợp này, đầu tiên bạn cần xem lại việc lựa chọn từ khóa, tỉ lệ tìm kiếm… có phù hợp chưa hay những thông tin mà bạn cung cấp để khách hàng liên lạc trên website chưa đầy đủ. Tiếp đó điều quan trọng là chính sản phẩm hay dịch vụ mà bạn cung cấp, giá cả thế nào, phù hợp chưa, giá quá cao hay quá thấp, nhu cầu của khách hàng ra sao, sau khi bán được hàng bạn đã chăm sóc khách tốt chưa hay bỏ mặc khách, chất lượng sản phẩm được đánh giá ra sao,… Xem thêm thông tin tại http://kingworld.inube.com/blog/6098306/thuyet-phuc-khach-hang-dua-tren-dac-tinh-hay-loi-ich/

 

Cách tốt nhất để hạn chế những rủi ro này chính là bạn nên tham gia một khóa học SEO của Trung Tâm Đào Tạo SEO KingWorld, bạn sẽ biết được cách phòng tránh và giải quyết khi xảy ra rủi ro.

Edited
33 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment